3. KUP

Taeguk Juk Jang

sonnal

an chigi

sonnal

bakkat chigi

palgup

olgul dollyo chigi

bakkat palmok

olgul hechyo makki

sonnal

arae otgoro makki

bakkat palmok

momtong bakkat makki

an palmok

momtong bakkat makki

han sonnal makki

sonnal makki

dollyo chagi

nareyo chagi

yop chagi

dulbon chagi

bituro chagi

bandal chagi