2. KUP

Taeguk Chil Jang

dung sonnal

olgul an chigi

sonnal

bakkat chigi

me jumok

olgul an chigi

me jumok

olgul bakkat chigi

dung jumok

olgul ap chigi

palgup

momtong yop chigi

bakkat palmok

momtong hechyo makki

bakkat palmok

olgul otgoro makki

nareyo chagi

an huryo chagi

bakkat huryo chagi

yop chagi

dwit chagi

dwit dollyo chagi

pandae dollyo chagi